Da li mi je potreban rečnik? I kakav?

Na tržištu knjiga danas je dostupan veliki broj najrazličitijih rečnika - jednojezičnih, dvojezičnih, kao i specijalizovanih rečnika koji sadrže samo određene delove leksike, kao što su stručni rečnici, rečnici sinonima, idioma, frazalnih glagola itd. Često mi učenici, naročito na početnim nivoima učenja, postavljaju pitanje šta od svega toga im je potrebno - i da li …