Language coaching: a different approach to language teaching

Instead of strictly following a pre-defined syllabus, the content of tuition and the pace of work are determined according to the student's individual needs. Instead of teaching a lot of language theory, the emphasis is on the practical use of language and the development of communicative skills. Instead of working with large groups and doing …

Jezički trening: drugačiji pristup nastavi jezika

Umesto striktnog držanja unapred propisanog nastavnog programa, silabus i tempo rada definišu se prema individualnim potrebama učenika. Umesto mnogo teoretisanja, akcenat je na praktičnoj upotrebi jezika i razvijanju sposobnosti komunikacije. Umesto velikih grupa i tipično školskog načina rada, nastava se odvija najčešće jedan-na-jedan, eventualno u vrlo malim grupama. Ovako bi izgledao sasvim kratak opis jezičkog …