Latinske skraćenice u engleskom

Čitajući tekstove na engleskom, svako malo možete da naiđete na skraćenice poreklom iz latinskog jezika. Neke od njih su karakteristične za stručnu literaturu, ali neke su postale visokofrekventne i sasvim odomaćene, čak i u kolokvijalnom jeziku, a da izvorni govornici najčešće ni ne znaju kako glase puni latinski izrazi (sem ukoliko nisu učili latinski u školi, što je sve ređi slučaj).

Otkud ove skraćenice uopšte u savremenom engleskom? Možemo da ih posmatramo kao relikt jednog vremena u kome je latinski dominirao kao neprikosnoveni jezik nauke i obrazovanja – od pozne antike, preko srednjeg veka i ranog modernog doba, a u nekim zemljama Evrope i kasnije. Premda više nema takav status, tragovi koje je latinski ostavio za sobom i dalje su svuda vidljivi, a ove skraćenice samo su jedan od njih.

Učenici engleskog treba da usvoje repertoar češćih latinskih skraćenica, naročito za potrebe pisanja, jer su praktične a mogu i da budu svestan izbor koji utiče na ton i stil pisanog teksta. U ovom članku pogledaćemo tek deset iz različitih registara, više kao ilustraciju za različite tipove ovih skraćenica u engleskom: neke se samo pišu po latinski, a uvek izgovaraju koristeći engleske reči; kod nekih se samo speluju slova, dok se druge izgovaraju punim rečima, itd.

Sledi obrojavanje: mojih top 10 latinskih skraćenica u engleskom!

#10 v / vs

Ako ste ikada pratili neki sportski događaj na engleskom, mogli ste da primetite upotrebu slova v ili vs, na primer “Everton vs Liverpool”. Česta je i u pravnom vokabularu – u nazivima parnica, npr. “The People v. O. J. Simpson”. Iz konteksta je jasno značenje: “protiv”. Radi se o skraćenici latinske reči versus, koja može da se piše na četiri načina: v., v, vs., vs (u britanskom engleskom i inače je češće skraćivanje bez upotrebe tačke). Što se izgovora tiče, možete da izgovorite punu latinsku reč – [ˈvɜː(r)səs], ili samo slovo v – [viː], ili upotrebite englesku reč against.

#09 i.a.

Danas se smatra dosta formalnom i nije uobičajena u govoru. Latinski izraz inter alia, znači “između ostalog”; ovu skraćenicu možete da upotrebite u pisanju kao zamenu za among other things. Ukoliko naiđete na nju u nekom tekstu, tako je i pročitajte, jer većini govornika engleskog [ˌɪntə(r) ˈeɪliə] neće značiti ništa. Takođe, primetite da se piše bez razmaka, što je i inače najčešći slučaj sa skraćenicama koje zamenjuju latinske fraze.

#08 cf.

Još jedna od formalnijih skraćenica na koju ćete naići u stručnim tekstovima. Njome se skraćuje latinski imperativ confer = “uporedi” i koristi se pre svega u fusnotama, gde autor/ka preporučuje da se izneti podatak uporedi i kontrastira se nekim drugim izvorom ili informacijom. Kao i u prethodnom slučaju, bez obzira što se radi o latinskoj skraćenici, pročitaćemo je koristeći englesku reč; u ovom slučaju, compare.

#07 N.B.

Još jedan latinski imperativ, ujedno jedna od ređih skraćenica koja se uglavnom piše velikim slovima (iako ne nužno). N.B. skraćuje izraz nota bene = “primeti, zapazi”. Koristi se u formalnom pisanju, kada autor/ka skreće pažnju na neki iznimno važan podatak. I nju ćemo pročitati koristeći engleske reči, ne latinske: note well.

#06 p.a.

Potpisali ste ugovor vredan $3.600 p.a. Da li je to mnogo ili malo? Skraćenica p.a. stoji za per annum = “po godini, godišnje”, pa vi računajte. Upotreba ove skraćenice danas je dobrim delom ograničena na tekstove vezane za finansije i uobičajeno je da se izgovara puni latinski izraz, mada “po engleski”: [pər ˈænəm].

#05 c.

Jedna od mojih omiljenih istorijskih ličnosti, srednjovekovna književnica Hildegard iz Bingena, rođena je c. 1098. Kada tačno? Ne zna se – ali ta godina se iz različitih razloga uzima kao okvirna. Dakle, c. stoji umesto lat. reči circa = “oko, približno”. I ova reč spada u red formalnijih, ne biste circa upotrebili u nekom neformalnom razgovoru, ali kada se pojavi u tekstu, možete baš tako da je izgovorite: [ˈsɜːkə], ili koristeći uobičajene engleske reči za “oko”: about ili around.

#04 et al.

Još jedna skraćenica koju ćete videti najčešće u fusnotama i citatima. Skraćuje latinski izraz koji znači “i ostali” (muški rod: et alii; ženski rod: et aliae; srednji rod: et alia). Koristi se samo u pisanju, a pročitaćemo je kao and others. Za nju postoji jedna neobična konvencija vezana za interpunkciju: ukoliko je upotrebimo nakon pominjanja samo jednog imena, ne odvaja se zarezom. Na primer: “The book was written by Wood et al.” Ali, ukoliko je upotrebimo nakon niza od više imena, odvaja se zarezom: “This study was written by Wood, Michaelson, et al.” Engleski pravopis pun je neobičnih konvencija vezanih za ovakve sitnice; ukoliko koristite engleski u akademskom pisanju, vodite računa o njima i uvek proverite neki bolji jezični priručnik, jer pogrešnom upotrebom ostavićete loš utisak na čitaoce.

#03 i.e.

Slova i.e. zamenjuju latinski izraz id est, koji znači “to jest”; u pisanju se koristi isto kao “tj.” u našem jeziku. Možemo da je izgovorimo ili spelujući ova dva slova [ˌaɪ ˈiː], mada je u govornom jezika češća upotreba engleskih reči that is. Tačke se obično pišu, bez razdvajanja slova.

#02 e.g.

Vrlo česta skraćenica, e.g. stoji umesto latinskog izraza exempli gratia = primera radi, na primer. U pisanju se koristi isto kao “npr.” kod nas. I ovu skraćenicu možemo da izgovorimo ili spelujući slova [iːˈdʒiː], ili engleskima rečima for example. Obično se piše sa tačkama, bez razdvajanja slova.

#01 etc.

Za razliku od više prethodnih primera, ovu skraćenicu izgovaramo punim latinskim rečima – et cetera [ɪtˈset.ər.ə], mada je moguće zameniti je engleskim izrazima za “i tako dalje”: and so on, and so forth, and other similar things. Koristi se, dakle, u istoj funkciji kao naše “itd.” Iako se danas najčešće skraćuje kako je gore navedeno (etc.), videćete i sledeće kombinacije: etc, et cet., &c, &c.

Kod ove skraćenice imamo jednu savremenu fonetsku zanimljivost: ukoliko pažljivo slušate, primetićete da veliki broj govornika engleskog ovu skraćenicu izgovara sa glasom /k/ umesto /t/, kao [ɪkˈset.ər.ə] – greška koja je postala toliko uobičajena, da neki izvorni govornici sada percipiraju izgovor sa /t/ kao pogrešan. Mogli bi vas čak i ispraviti, ali ne dajte se – izgovor sa /k/ je tzv. hiperkorekcija i definitivno je pogrešan (barem etimološki, a vreme će pokazati koji će izgovor na kraju preovladati kao standardni).

Iz prethodnih 10 primera mogli ste da vidite koliko je ova tema kompleksna i zanimljiva usled različitih tipova skraćivanja, izgovora, ustaljenih pravopisnih konvencija i promenljive savremene prakse. Ukoliko vam zatreba, opsežniji pregled latinskih skraćenica koje su i danas u upotrebi u engleskom možete naći klikom na ovaj link.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: