Do I need a dictionary? And what kind?

There are all kinds of dictionaries available on the market nowadays: monolingual, bilingual, as well as more specialised ones limited to particular lexical segments, such as different dictionaries of technical terms, synonyms, idioms, phrasal verbs etc. I'm often asked by my students, beginners especially, which of those they should buy; and whether they actually need …

Da li mi je potreban rečnik? I kakav?

Na tržištu knjiga danas je dostupan veliki broj najrazličitijih rečnika - jednojezičnih, dvojezičnih, kao i specijalizovanih rečnika koji sadrže samo određene delove leksike, kao što su stručni rečnici, rečnici sinonima, idioma, frazalnih glagola itd. Često mi učenici, naročito na početnim nivoima učenja, postavljaju pitanje šta od svega toga im je potrebno - i da li …

Language coaching: a different approach to language teaching

Instead of strictly following a pre-defined syllabus, the content of tuition and the pace of work are determined according to the student's individual needs. Instead of teaching a lot of language theory, the emphasis is on the practical use of language and the development of communicative skills. Instead of working with large groups and doing …

Jezički trening: drugačiji pristup nastavi jezika

Umesto striktnog držanja unapred propisanog nastavnog programa, silabus i tempo rada definišu se prema individualnim potrebama učenika. Umesto mnogo teoretisanja, akcenat je na praktičnoj upotrebi jezika i razvijanju sposobnosti komunikacije. Umesto velikih grupa i tipično školskog načina rada, nastava se odvija najčešće jedan-na-jedan, eventualno u vrlo malim grupama. Ovako bi izgledao sasvim kratak opis jezičkog …